RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Tingin mo ay nagkakontak ka sa taong may #COVID19? Ngayon ay malalakad mo na at masusuri nang libre sa karamihan ng LA County testing site, hindi kailangan ng appointment. Hanapin ang pinakamalapit na site sa iyo. Tumawag sa 211 o bisitahin ang covid19.lacounty.gov

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Twitter and post using the asset and text!

Compose Your Tweet