RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Hindi dahilan upang ihinto ang pangangalaga sa iyong sarili at sa iba sa pagiging negatibo sa pagsusuri para sa COVID-19: ✅Ipagpatuloy ang pagsasagawa ng social distancing ✅Magsuot ng mask ✅ Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay At tandaan, HINDI nangangahulugan ang negatibong resulta ng pagsusuri na ligtas nang makipagtipon sa mga tao sa labas ng iyong sambahayan!

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Download the asset and copy text to post to Instagram!

Post To Instagram