RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Narito na ang Tagsibol – ngunit ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa ating mga komunidad ay nananatiling tunay. Sa panahon ng kapistahan, bakasyon at muling pagbubukas ng maraming negosyo, mahalaga pa rin na magpasuri habang inilalabas na ang mga bakuna.

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Twitter and post using the asset and text!

Compose Your Tweet