RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Kung ikaw o ang iyong pamilya ay nangangailangan ng pangunahing pangangalaga ng doktor ngayong panahon ng taglamig, maaari kaming makatulong. Tumawag sa LA County Health Services sa (844)-804-0055 para humanap ng doktor upang panatilihing malusog ang iyong pamilya.

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Twitter and post using the asset and text!

Compose Your Tweet