RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Kung mayroon kang mga sintomas o nalantad sa COVID, madali lang magpasuri ☎️Tumawag muna sa iyong doktor upang magpasya kung kailangan mo ng pagsusuri 💬 Kung wala kang doktor, tumawag sa 211 o mag-text sa 52-11 COVIDhelpla.org

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Twitter and post using the asset and text!

Compose Your Tweet