RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Ang masuri para sa #COVID19 ay poprotekta sa mga mahal mo sa buhay. Sa pagpapasuri at pagbubukod kapag kailangan, mapipigilan natin ang mas malaking pagsiklab. Maghanap ng mga libreng testing site sa iyong komunidad. Tawagan ang 211, covid19.lacounty.gov/testing

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Twitter and post using the asset and text!

Compose Your Tweet