RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

Habang higit ang nababakunahan, higit ang palantandaan ng pag-asa. Kung hindi ka ganap na nabakunahan, mahalagang magpa-test kung nalantad ka sa COVID-19 o may sakit. Libre ang testing, anuman ang imigrasyon o insurance. Tawagan ang 211, covidhelpla.org

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Login to Twitter and post using the asset and text!

Compose Your Tweet