RESOURCES

Social Share Tool

COVID-19 cases are rising at an alarming rate, but together we can slow the spread and keep our communities healthy. Our goal is for every LA County resident to know.

STEP ONE

Copy the Text

COVID-19-ի դեպքերի քանակը նվազում է, եկեք շարունակենք պաշտպանել մեր տաերեցներին և մեր համայնքները: Եկեք միասին կատարենք մեր մասնաբաժինը, հիշենք. ➡️Թեստավորվեք, եթե ախտանիշներ ունեք ➡️Կրեք դիմակ ➡️Պահպանեք սոցիալական հեռավորություն Իմացեք ավելին։ Հասանելի է անվճար թեստավորում։ Զանգահարեք 211 կամ այցելեք covid19.lacounty.gov

Copy Text

STEP TWO

Download the Asset
Download Asset

STEP THREE

Login & Post

Download the asset and copy text to post to Instagram!

Post To Instagram